Tìm hiểu về giáo dục thể chất và phát triển thể chất

Nắm được thông tin về giáo dục thể chất và sự phát triển của chúng trong xã hội hiện đại sẽ đem lại cho chúng ta những thông tin bổ ích và hoàn thiện hơn trong đời sống.

Tìm hiểu về giáo dục thể chất và phát triển thể chất

Tìm hiểu về giáo dục thể chất và phát triển thể chất

Hỏi: Thưa giảng viên, giáo dục thể chất là gì?

Trả lời: Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục nên nó là một quá trình giáo dục có tổ chức có mục đích, có kế hoạch để truyền thụ những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… từ thế hệ này cho thế hệ khác. Điều đó có nghĩa là giáo dục thể chất cũng như các loại hình giáo dục khác là quá trình sư phạm với đầy đủ đặc điểm của nó (vai trò chủ đạo của nhà sư phạm, tổ chức hoạt động của nhà sư phạm phù hợp với học sinh, sinh viên, với nguyên tắc sư phạm…). Mặt khác, Giáo dục thể chất là một hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng kỹ xảo vận động và những tri thức chuyên môn (giáo dưỡng), phát triển tố chất thể lực, tăng cường sức khỏe. Như vậy giáo dục thể chất có thể chia thành hai mặt tương đối độc lập: Dạy học động tác (giáo dưỡng thể chất) và giáo dục các tố chất thể lực. Dạy học động tác là nội dung cơ bản của giáo dưỡng thể chất. Đó là quá trình trang bị những kỹ năng, kỹ xảo vận động cơ bản, cần thiết cho cuộc sống và những tri thức chuyên môn.

Bản chất của thành phần thứ hai trong giáo dục thể chất là tác động hợp lý tới sự phát triển tố chất vận động đảm bảo phát triển các năng lực vận động (sức nhanh, sức mạnh, sức bền…). Như vậy giáo dục thể chất là một loại giáo dục có nội dung đặc trưng là dạy học động tác và giáo dục các tố chất vận động của con người. Việc dạy học động tác và phát triển các tố chất thể lực có liên quan chặt chẽ, làm tiền đề cho nhau thậm chí có thể “chuyển” lẫn nhau. Nhưng chúng không bao giờ đồng nhất, giữa chúng có quan hệ khác biệt trong các giai đoạn phát triển thể chất và giáo dục thể chất khác nhau.

Trong hệ thống giáo dục, nội dung đặc trưng của giáo dục thể chất được gắn liền với trí dục, đức dục, mỹ dục và giáo dục lao động. Đặc biệt trong khối tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2019, bộ môn giáo dục thể chất cũng đóng góp một phần quan trọng không nhỏ để bảo vệ cũng như đáp ứng nhu cầu học tập tìm hiểu của các bạn trẻ.

Hỏi: Giảng viên cho biết phát triển thể chất là gì?

Trả lời: Phát triển thể chất là sự thay đổi về kích thước, chức năng cơ thể diễn ra trong suốt cuộc đời. Sự phát triển thể chất biểu hiện ra bên ngoài như thay đổi về chiều cao, cân nặng, thay đổi về hình thái kích thước cơ thể, thay đổi khả năng vận động như các tố chất: Nhanh, mạnh, bền… Sự phát triển thể chất diễn ra dưới sự ảnh hưởng của ba nhân tố:

Sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur được trang bị môn giáo dục thể chất rèn luyện sức khỏe, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin

Sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur được trang bị môn giáo dục thể chất rèn luyện sức khỏe, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin

  • Bẩm sinh di truyền.
  • Môi trường.
  • Giáo dục.

Sự phát triển thể chất trước hết là quá trình tự nhiên, nó tuân thủ những quy luật tự nhiên, quy luật sinh học (quy luật phát triển theo lứa tuổi, giới tính). Sự phát triển ấy do gen quy định (bẩm sinh, di truyền). Những quy luật thay đổi về hình thái dẫn đến thay đổi về chức năng, sự thay đổi về số lượng dẫn đến thay đổi về chất lượng. Yếu tố bẩm sinh di truyền là tiền đề vật chất cho sự phát triển.

Sự phát triển thể chất con người còn chịu sự chi phối của những nhân tố xã hội, trong chừng mực nhất định thì xu hướng và tốc độ phát triển phụ thuộc vào điều kiện sống, điều kiện lao động, nghỉ ngơi có ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất một cách tự phát. Ví dụ: lao động chân tay có ảnh hưởng tới sự phát triển cơ bắp nhưng thường phát triển lệch lạc không cân đối. Trong trường hợp lao động chân tay quá nặng còn làm cơ thể suy thoái.

Nhân tố giáo dục tác động tới sự phát triển thể chất một cách chủ động tích cực nó quyết định xu hướng của sự phát triển và tốc độ phát triển. Về bản chất, giáo dục là một quá trình điều khiển về sự phát triển thể chất. Vai trò của giáo dục còn thể hiện ở chỗ nó có thể khắc phục, sửa chữa được những lệch lạc do lao động hoặc những hoạt động sống khác gây nên.

Dưới tác động của giáo dục thể chất ta có thể tạo được những phẩm chất mới mà bẩm sinh di truyền không để lại như: khả năng chịu đựng và làm việc trong trạng thái mất trọng lượng trong không gian và chịu áp suất cao. Thể dục thể thao còn tạo cho sự phát triển thể chất những đặc điểm và xu hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và cá nhân.

Hỏi: Từ hai khái niệm ở trên giảng viên cho biết nhiệm vụ của môn giáo dục thể chất trong hệ thống giáo dục hiện nay?

Trả lời:  Đảm bảo sự phát triển lành mạnh, cân đối về hình thái và chức năng cơ thể của người. Nâng cao năng lực thể chất để có khả năng chống đỡ những ảnh hưởng có hại của môi trường xung quanh. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp luyện tập thể dục thể thao, kỹ năng vận động và kỹ thuật cơ bản của một số môn thể thao thích hợp. Trên cơ sở đó bồi dưỡng sử dụng các phương tiện để tự rèn luyện thân thể, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của nhà trường và xã hội.

Sinh viên nâng cao ý thức rèn luyện bảo vệ sức khỏe xây dựng Tổ Quốc

Sinh viên nâng cao ý thức rèn luyện bảo vệ sức khỏe xây dựng Tổ Quốc

Thông qua học tập và rèn luyện thể dục thể thao, rèn luyện cho sinh viên có đạo đức, ý chí, lòng dũng cảm, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần tập thể, óc thẩm mỹ góp phần phát triển trí tuệ con người mới. Thông qua đó mà xây dựng niềm tin, lối sống tích cực, lành mạnh, tinh thần tự giác học tập và rèn luyện thân thể, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

Nguồn: yduochaiduong.com